2012. február 26., vasárnap

Tonett tollal

Korábbi tanulmányainkban is foglalkoztunk már magányos szék rajzolásával (szögletes testek és a tónusozás határán). Az elmélet most is igaz (MB: “Székrajz szöveggel” – bevezetés a bútorrajzba). Hasznos a vetületi előkészítés, a kockarácsba foglalás, stb. Emlékeztetőül idézem az 1985-ös füzet címlapját:

1

1 – Részemről a friss beállítást az ülőlap hajlított pereménél kezdem, a szerkezeti elemeket valós tömegükkel (azaz rögtön legalább két kontúrral) ábrázolom.

Az átlátások, közök gondosan megfigyelendők. A bútorrajz a közök, negatív foltok mozaikjaiból belülről kifelé lépegetve is felépíthető. Ezt a módszert neveztem el “részlethalmozásnak”.

mb-demo-tonett

2

2 –A vázlat nemcsak a befoglaló forma kontúrjából áll. Az első vonalháló szerves része a vetett árnyékok,takarások, környezeti- (háttér-belemetsződések) is.

A szék-lábakhoz mindig tartozik valamennyi vetett-árnyék .

tonett-sujet

Mai beállításunk emlékképe. A háttér együtt fejlesztendő a főtémával. A tónusozás előfeltétele, hogy a mozaikok összehasonlítható szomszédságában legyenek.

34

3 - Kerüljük el azt a kísértést, hogy túl hirtelen besötétítünk egy-egy lábat. Ez csak addig igaz, amíg a rúd világos háttér előtt fut. Amint a háttér sötétre vált, a ugyanannak a rúdnak a képsík-mozaikja kivilágosodik. Ez a Helyi Kontraszt jelensége.

mb-masodeveseimb-masodevesei tonett-sujet

Másodéves építészhallgatók bútort rajzolnak. A tárgyrajzolás kurzust érdemes drapéria-témával kezdeni. Tekintsük meg a folyamatról készült mozit is!

5DSC09601

Végül mindenki belelendül s egyéni alkata szerint fejezi be a csendéletet. A rajzok távol kerülnek a fotográfiától s a kötött iskolás helyszíntől. Demo-vázlatom hátterét felül egy vasárnapi ablakrajz részlet egészíti ki (Ellenfény pászmák a befagyott Kiságon).

Balog-ZoltanBujdoso2Bujdoso-DaviddiakrajzDSC09595DSC09596DSC09597DSC09598Zsebok

2012. február 16., csütörtök

Opera kroki fázisai

A vázlat nem kész rajz, nem is fotó realista pillanatkép, a részletek kidolgozását hagyjuk a következő munkafolyamatra! A jó vázlat az építészeti részleteket összefogva, a tér, tömeg lényeges alkotóelemeit keresgéli. A szerkezet elsődleges elemeit fedezi fel.

DSC09570

https://picasaweb.google.com/110528220350554123188/Mozgofilmek#5709689227219053858

Fázisrajz rövidfilmként is elkészült a bejárati előtér vázlatának rajzolási sorrendje.

DSC09571

A díszlépcső közbülső pihenőjéről felfelé tekintve. A tér leglátványosabb eleme: a széles mellvéd-korlát fedköve.

DSC09572

A lépcsőkarok rafinált elrendezése a plafonon visszaköszön.

lepcsoter-szerkopera-plafon

A lépcsőtér elemzését l. a szerző “Opera térrács” c. füzetében (amelyet az Opera blogjában tett 2010-ben közzé). Szimmetriatengelyén át tükrözéssel megduplázott háromkarú lépcsőről van szó. Figyeljük meg, hogy egy kar emelkedése a szintmagasság harmada!

opera-kroki-nagylepcso2008-Opera-belso-ablak-lavir

A többszörösen hajlított lépcsőkorlát ívét szakaszosan, az előzetesen gondosan megfigyelt háttér-metszékekre támaszkodva követjük. Mi mibe metsz bele? Legyünk tisztában az alaprajzi elrendezéssel! A korlát a dísztér fő attrakciója. A közeli térfalakat homlokzatként, vetületeikben, szemből is érdemes tanulmányozni.

opera-skicckorlatmetszet (2)

Lépcső-skiccek filctollal. Tilos az összes baba megrajzolása, ebben a fázisban. Viszont bemelegítés-képen egy közeli ismétlődő elem részletrajza inspiráló.

Opera foyer interiormellved-babak (2)

A nagy tér mint felnagyított szoba-sarka is felfogható, amelyet pedig az eddig tanultak alapján egy négyzethálós nagykocka belsőre vezetünk vissza. Könnyű kezű vázlataink sorozatával jutunk el a nagyrajzhoz.

DSC09570

Oszlopok közötti átlátás. Tónusozást előlegezi a takarásos perspektíva – a vonal megszakad, túloldalon kibukkan. A rajz látszólagos mélysége fokozódik. Ehhez a vázlathoz is tartozik fázisrajz-mozgófilm. Kövessék figyelemmel a rajzolási sorrendet!

 

English version.

2011. november 23., szerda

Nézőpont módosítási gyakorlat

emelokosar-szembol

Távlati kép vissza-alakítása vetületi rajzzá

Készítsünk utcakép-fényképből lépték-arányos homlokzati rajzot!

Első lépésben felvázoljuk a járdaszinten állva az utcafal távlati képét, az ereszvonalak (mint szélső ferdék) meredek alálátásával, alacsony szemmagassággal, a lapon túl érzékelt iránypont sejtetésével. A második rajz a kiterített homlokzat lesz, arányosan kiosztott ablaksorokkal és ablak-közökkel.

utcafal-lavirDSC08898

Képzeletben felröppenünk a homlokzat középvonalába, s ugyanakkor el is távolodunk a faltól (kb. kétszeres párkánymagasságnyira).

homl-lavir

Új nézőpontunkból a befoglaló kockarács járdaszintről észlelt perspektivikus torzulásai (összetartások, rövidülések) újra belesimulnak a befoglaló négyzethálóba. A perspektívában rombusznak, trapéznak látszó ablakok szabályos derékszögeiket visszanyerik.

ablak-lentrol-lavirablak-szembol-lavir

Kölcsönözzük a galamb szabadságát, tanítsuk meg képzeletünket szárnyalni! Lentről középre föl! Használhatunk emelő-kosarat is!

np-hand-out-lavirozva

A gyakorlathoz tartozó elmélet áttekintő lapja (szintén lavírozott technikával). 1 – Ezt látjuk lentről. Az utcafal rövidülésben. 2 – Ezt látjuk fentről, mintegy fél-ereszmagasságból, középről. Visszanyerjük az eredeti szerkezeti négyzetháló derékszögeit.

ablak-szemek-lavir

Gondosan mérlegeljük a nyílások közötti falmezők arányát is!

keddi-harmadevesekmb-lavir-demo-Orsieknak

Az új gyakorlat harmadéves kipróbálása a BME építészmérnöki karán (MB keddi csoportja, 2011. nov. 22.).

A nézőpont módosítást a nedves tónusozó (lavírozásos) technika bemutatása kíséri, amely  látványos árnyékhatásokat és villámgyors anyag-elkülönítéseket eredményez.

csutortoki-harmadevesekmb-demo-csut

A gyakorlat bemutatása MB csütörtöki csoportjánál (2011. nov. 24)

utcakep-homlokzat-savok

A gyakorlat célja: a tisztavonalas távlati kép szabadkezes gyakoroltatása, a felületosztások, anyagjelölések, vonalas, tónusos kifejezésmódok kikísérletezése, az arányérzék, a megfigyelési készség fejlesztése.

DSC08888Salzach-partja-lavirA Salzach túlpartja, ecsetrajz.

Salzach-parti-homlokzat-ecsettelA közbülső háromszintes palota szimmetrikus homlokzata külön lap.

Rajzolási sorrend: befoglaló négyzetháló (a nyílások tengelyvonala, keretek, érintők: szemöldök-, párkányvonalak), másodlagos osztások, tok, szárny, nyitott és zárt részek, díszítések, keretek, párkányok, virágtartók, egyéb homlokzati plasztikák, stb.

Getreidegassehuszartorony-persphuszartorony-lavir-nezetDSC08901DSC08906

Salzburg, a Minoriták huszártornya.

Végül a földszint eltéréseit jelöljük be. Vetett árnyékok, tükröződések, különböző anyagok grafikus elkülönítése következik. Az árnyékok helyét és mértékét az adott képet tanulmányozva, ill. saját vetületi rajzaink segítségével pontosíthatjuk.

DSC08896utcakep-lavir

További utcafal ill. épület-példákat l. MB Salzburg-albumában.

Summary in English:

View Point Modification Drill

How to reshape perspective to orthogonal picture? Let’s prepare front elevation of a street photo!

emelőkosar-madartavlatbol

Imagine we fly up to façade’s center, while moving off the wall (appreciatively twice the eaves-height).

From our new viewpoint (as if being in a hoisting crane basket) perspective distortions of the quadratic grid (convergences and foreshortenings earlier observed from below, standing on the street level) will smoothly accommodate into the enveloping quadratic grid.

templom epulet-homlokzatok

Openings which seem to be rhomboids or parallelograms in perspective, regain their original right angled shapes, while observed frontally again.

Let’s borrow pigeons’ freedom and teach our imagination to fly! From below up to the center!

Let’s evaluate carefully the proportion of wall fields between windows!

The aim of this drill is to practice linear architectural freehand perspective drawing, using surface subdivisions, correct material rendering, setting of cast shadows, developing of proportion sense, observation skill, experimenting with different presentation techniques.

DSC08929

Chronological order of drawing:

First of all we employ an enveloping quadratic grid (axes and frames of openings included), adding later secondary elements.

Finally we add ground floors’ differences. Cast shadows and material rendering, surface subdivisions. We graphically separate different building materials.

Cast shadows’ situation ought to be carefully observed, and controlled by using orthogonal pictures as well.